140 Gün 22 Saat 35 Dakika 3 Saniye

Bilimsel Program

ANA SALON
08:30 - 08:45 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Neşe Kaklıkkaya - Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Mehmet Armağan Osmanağaoğlu - Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Başkanı
Funda Güngör Uğurlucan - Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği Başkanı
Ömer Demir -Karadeniz Ürojinekoloji Sempozyum Başkanı
08:45 - 10:15 İNKONTİNANS OTURUMU
Moderatörler: Önay Yalçın, Fuat Demirci
08:45 - 09:30 AŞIRI AKTİF MESANE PANELİ
Moderatör: Önay Yalçın
Panelistler: Özgür Yeniel, Mehmet Gökhan Çulha, Murat Seval, Adnan Orhan


Aşırı aktif mesane nedir? Nasıl değerlendiririm? Nasıl tanı koyarım?
Konservatif tedavi hangi hastaya ne zaman?
Medikal tedavi: Hangi hastaya? Ne zaman? Hangi tedavi?
İlk basamak medikal tedavide ne veririm?
Üçüncü basamak tedavi: Ne zaman? Hangi tedavi?
09:30 - 10:15 STRES ÜRİNER İNKONTİNANS PANELİ
Moderatör: Fuat Demirci
Panelistler: İsmail Mete İtil, Fulya Dökmeci, Funda Güngör Uğurlucan, Berna Haliloğlu Peker


Stres üriner inkontinans nedir? Nasıl değerlendiririm? Nasıl tanı koyarım?
Konservatif tedavi: Hangi hastaya? Ne zaman?
Medikal tedavi: Hangi hastaya? Ne zaman? Hangi tedavi?
Cerrahi tedavi: Hangi hastaya? Ne zaman? Hangi tedavi?
10:15-10:45 KAHVE MOLASI
10:45-11:00
MİNİ UYDU SEMPOZYUMU
Moderatör: Ömer Demir

Kadın Sağlığında Probiyotiklerin Rolü ve Akılcı Takviye Kullanımı
Seçnur Denir
11:00-12:00 CANLI CERRAHİ OTURUMU
Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’nden Canlı Yayın
Moderatörler: Ömer Tarık Yalçın, Yeşim Bayoğlu Tekin


TOT
İsmail Mete İtil

TVT
Ömer Lütfi Tapısız
12:00-13:10 VİDEO OTURUMU - 1
Moderatörler: Esra Çetinkaya, Recep Erin
12:00-12:10 Vajinal histerektomi
Hidayet Şal
12:10-12:20 Sakrospinöz fiksasyon
Kuntay Kokanalı
12:20-12:30 LS pektopeksi
Serdar Aydın
12:30-12:40 Minisling
Berna Haliloğlu Peker
12:40-12:50 Pubovajinal sling
Ayşe Filiz Gökmen Karasu
12:50-13:00 LS burch kolposüspansiyon
Bulut Varlı
13:00-13:10 Tartışma
13:10-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:00 PROLAPSUS PANELİ
Moderatör: İsmail Mete İtil
Panelistler: Esra Çetinkaya, Ömer Gülpınar, Serdar Aydın, Kuntay Kokanalı, Hüseyin Cengiz


Pelvik organ prolapsusunu nasıl değerlendiririm?
Pelvik organ prolapsusunda konservatif tedavi: Kime? Ne zaman? Hangi tedavi?
Pelvik organ prolapsusunda cerrahi tedavi: Kime? Ne zaman? Hangi tedavi?
Pelvik organ prolapsusu cerrahisinde meş kullanımının yeri var mı?
Pelvik organ prolapsusu cerrahisinde histerektominin yeri
15:00-16:00 CANLI CERRAHİ OTURUMU
Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’nden Canlı Yayın
Moderatörler: Fulya Dökmeci, Kübra Erin


SRS implant
Fuat DemirciLS lateral süspansiyon
Çetin Kılıççı

Uterus koruyucu mini sakrospinöz fiksasyon
Özgür Yeniel
16:00-16:30 KAHVE MOLASI
16:30-17:30 PELVİK TABAN - DOĞUM OTURUMU
Moderatörler: Önay Yalçın, Songül Aktaş
16:30-16:45 Gebelik ve doğumun pelvik tabana etkisi
Melike Doğanay
16:45-17:00 OASIS engellenebilir mi? - Kanıta dayalı yöntemler
Esra Çetinkaya
17:00-17:15 Obstetrik anal sfinkter hasarına nasıl tanı koyalım?
Funda Güngör Uğurlucan
17:15-17:30 Obstetrik anal sfinkter hasarını nasıl tedavi edelim?
Ömer Demir
17:30-18:30 HAYVAN DOKUSU ÜZERİNDE 3. VE 4. PERİNE LASERASYONLARI TAMİRİ UYGULAMASI - Videolar Eşliğinde
Eğitmenler: Funda Güngör Uğurlucan, Ömer Demir
ANA SALON B SALONU
08:45 - 11:00 vNOTES OTURUMU
Moderatörler: İsa Aykut Özdemir, Cavit Kart
   
08:45 - 09:45 vNOTES PANELİ
Moderatörler: İsa Aykut Özdemir, Cavit Kart
Panelistler: Özgür Yeniel, Süleyman Salman, İsmail Alay, Sema Karakaş, Cihan Kaya


vNOTES ile laparoskopinin birbirine olan üstünlükleri nelerdir?
Jinekolojik acillerde vNOTES uygulamaları? Hangi vakalar için uygun?
Histerektomiyi vNOTES ile yapalım mı? - Hangi durumlarda?
Pelvik organ prolapsusu cerrahisinde vNOTES yapalım mı? - Hangi durumlarda?
Jinekolojik onkolojide vNOTES'un yeri?
   
09:45 - 11:00 CANLI CERRAHİ OTURUMU
Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’nden Canlı Yayın
Moderatörler: İsa Aykut Özdemir, Cavit Kart

vNOTES setup + histerektomi
Cihan Comba
   
11:00 - 11:30 KAHVE MOLASI    
11:30 - 12:15 OLGULARLA ZOR HASTA YÖNETİMİ PANELİ
Moderatör: Fulya Dökmeci
Panelistler: Funda Güngör Uğurlucan, Ömer Lütfi Tapısız, Çetin Kılıççı, Çetin Çam


Dirençli aşırı aktif mesane olgusunda yönetim
Tekrarlayan stres üriner inkontinans olgusunda yönetim
Tekrarlayan pelvik organ prolapsusunda yönetim
Pelvik organ prolapsusu ve üriner inkontinans birlikteliği olan hastada yönetim
Ağrılı mesane sendromunda yönetim
   
12:15-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ    
13:00-13:40 VİDEO OTURUMU - 2
Moderatörler: Gülşah Balık, Adnan Orhan
   
13:00-13:10 vNOTES uterosakral ligament süspansiyonu
Gökay Özçeltik
   
13:10-13:20 vNOTES lateral süspansiyon
Eralp Bulutlar
   
13:20-13:30 Vals
Cihan Comba
   
13:30-13:40 İntravezikal botoks uygulaması
Ulaş Çoban
   
13:40-15:20 KOZMETİK JİNEKOLOJİ OTURUMU
Moderatörler: Ömer Demir, Murat Seval
   
13:40-14:00 Genital estetiğin kadın cinselliğine etkisi
Şebnem Alanya Tosun
   
14:00-14:20 Non-cerrahi genital estetik uygulamaları
Süleyman Eserdağ
   
14:20-14:40 Cerrahi genital estetik uygulamaları
Berna Haliloğlu Peker
   
14:40-15:00 Genital estetik uygulamaları - videolar eşliğinde
Ebru Alper
   
15:00-15:20 Jinekolojide lazer uygulamaları
Süleyman Engin Akhan 
   
15:20-15:50 KAHVE MOLASI    
15:50-16:50 VULVOVAJİNAL HASTALIKLAR OTURUMU
Moderatörler: Naci İmamoğlu, Turhan Aran
15:50-16:50 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Ömer Demir, Şebnem Alanya Tosun
15:50-16:05 Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları
Gökay Özçeltik 
   
16:05-16:20 Vulvovajinal kondilomlara güncel yaklaşım
Cihan Comba
   
16:20-16:35 Tekrarlayan vulvovajinitlere yaklaşım
Hidayet Şal
   
16:35-16:50 Vulvar dermatozlar; tanı, tedavi
Bakiye Akbaş 
   
16:50-17:00 KAPANIŞ OTURUMU